Ældreomsorg med værdighed og respekt

Alle har krav på en værdig alderdom, med frit valg og selvbestemmelse

Frit valg og medbestemmelse

Alle har krav på en alderdom med værdighed, respekt og selvbestemmelse.
Vi har ikke ens, og har naturligt forskellige behov og ønsker. Disse behov og ønsker skal vores ældrepleje tilpasses, så man har størst mulig frihed til at vælge selv.

Det er ikke nok, med et bad et par gange om ugen og mad 3 gange om dagen. Der skal være indhold i dagligdagen, og man skal have en ordenligt og værdig behandling. Hvor man kan vælge, om der skal støvsuges den uge, eller om man hellere vil have sat 2 stole frem i haven.

Fordi man har brug for hjælp, skal man ikke umyndiggøres. Man skal fortsat behandles med værdighed og respekt, og have lov til at bestemme hvad man vil have hjælp til.

Du kan læse mere om vores ældrepolitik her: En værdig og omsorgsfuld ældrepleje – Det Konservative Folkeparti