En grønnere kommune

Vi skal gå forrest, og blive en grønnere kommune.

En grønnere kommune

Vi skal beskytte vores grundvand i samarbejde med lodsejere.
Dette kan ske gennem skovrejsningsprojekter og mere vild natur, på de allerede kommunalt ejede jorde, det er at gå forrest.

Samtidig har vi brug for en renere kommune, hvor vi skal have flere skraldespande i by og på landet samt bevidsthed om at bruge dem, til gavn og glæde for miljøet.

Vi har en masse skøn natur i hele kommunen, den skal vi være med til at bevare, og sikre det naturlige dyreliv, som allerede er tilstede.

Vores institutioner skal i højere grad være mere grønne, f.eks. i form af egen selvforsyning af energi.