Fair Forvaltning

Forvaltningen har gennem for mange år, fået for store beføjelser. Det betyder, at de valgte politikere i kommunalbestyrelsen, har givet magten fra sig Ikke bare magten, men også ansvaret. Det skal vi have tilbage til politikerne.

Politikere vælges, for at forvalte borgernes interesser på bedste vis, efter bedste overbevisning og evne.
Men mange sager vedtages med beslutningen;  At forvaltningen tildeles kompetencen til at træffe afgørelse i lignende sager fremadrettet

Dette er en glidebane. Hvis forvaltningen har kompetencen til at træffe afgørelser, hvad skal vi så med politikere, kommunalbestyrelse og udvalg?

I tiden ses flere og flere uheldige sager, hvor forvaltningen har handlet forkert. Skal vi mindske den slags sager, der er til stor gene for borgerne, og økonomisk skidt for kommunekassen, så må vi tage denne kompetence tilbage til politikerne.
Så er kompetencen og ansvaret placeret samme sted, og så må man som valgt politiker stå på mål for de beslutninger der bliver truffet.